Huize Jan De Wachter

WERKING

 

Huize Jan De Wachter kiest ervoor om zowel individueel, in groep, met de familie, als met externe hulpverleners te werken. Tevens is er 24 op 24 uur permanentie voorzien.

 
Individuele gesprekken

Minimaal één maal per week is er een individueel gesprek tussen de referentbegeleider en zijn bewoners. Hierin wordt nagegaan of alles goed gaat met de bewoner en of de punten van het begeleidingsplan wordt nageleefd.  Er wordt gewerkt rond de individuele doelstellingen en werkpunten, het begeleidingsplan wordt geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

 

In groep

Om de bewoners te stimuleren op vlak van activering werken we zowel individueel als in groep. Individueel wordt er op maat gewerkt.  De activiteitenbegeleidster bekijkt samen met elke bewoner welke activiteiten ze hebben en vraagt regelmatig hoe deze verlopen.  Wat betreft de groepsbegeleiding is er wekelijks een kookactiviteit, een groepsvergadering en eventueel een uistap.

 

Familiebeleid

Familieleden zijn vaak de enige constante in het leven van de bewoner, die doorheen de jaren in contact gekomen zijn met verschillende hulpverleners en voorzieningen.  Ze kennen de bewoner door en door, kennen hun sterkte, hun zwaktes en ze kunnen positieve bijdragen leveren in het herstelproces van de bewoner.  Daarom wil HJDW hun dan ook betrekken in de begeleiding van hun familielid.  Onder publicaties vindt u de familiebrochure terug.

Externe hulpverleners

Om de bewoners te reïntegreren in het sociaal maatschappelijk leven en zorg op maat te bieden, trachten wij het netwerk rond de persoon uit te breiden waardoor een sociaal vangnet wordt gecreëerd. Er wordt regelmatig een overleg georganiseerd tussen alle betrokken hulpverleners rond één bewoner, in aanwezigheid van de bewoner in kwestie.  Het doel van systematisch overleg is, in eerste instantie, kennismaking tussen de hulpverleners.  Nadien kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden zodat er geen overlappingen zijn in het hulpverleningsaanbod en er duidelijkheid is rond het begeleidingsplan.

24/24 permanentie

Aangezien de begeleiding niet alle dagen aanwezig kan zijn, beschikken ze over een gsm van wacht.  Zo kunnen de bewoners bij dringende vragen of problemen beroep doen op de begeleiding en dit 7 dagen op 7 en 24u op 24 .

Initiatief beschut wonen - vzw Huize Jan De Wachter
Broustinlaan 96 | 1083 Ganshoren | Tel.: 02 / 880 06 10 Fax: 02/ 880 06 11 | www.hjdw.be | info@hjdw.be
ondernemingsnummer: 0451- 562021 | PRP: Brussel