DOELGROEP

Onze doelgroep is vrij gevarieerd en bestaat uit:

- mensen met een eerder chronisch psychiatrische problematiek,
- mensen die na een opname en behandeling in een psychiatrische ziekenhuis of PAAZ nood hebben aan verdere  ondersteuning,
- mensen die het volledig zelfstanding wonen niet (meer) aankunnen en kiezen voor een meer gestructureerde woonvorm.